ปิดศูนย์ CI บ้านแม่ปาง ศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดระดับชุมชนแห่งแรกของอำเภอแม่ลาน้อย ส่งผู้ป่วยรายสุดท้ายกลับบ้าน หลังดูแลผู้ป่วย 21 ราย เป็นระยะเวลา 1 เดือน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

             เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนบ้านแม่ปาง ปิดให้บริการ "ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน" (Community Isolation) หรือ ศูนย์ CI ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับชุมชนแห่งแรกของอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดให้บริการวันที่ 27 กันยายน 2564 หลังจากพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและดูแลโดยชุมชนบ้านแม่ปาง ทั้งสิ้น 21 คน เป็นผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 14 คน ( ชาย 8 คน หญิง 13 คน ) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ส่งตัวผู้ป่วยรายสุดท้ายกลับบ้าน ต่อมา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แม่ปาง อบต. สันติคีรี อสม.บ้านแม่ปาง และ ปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

           ซึ่งนับตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอแม่ลาน้อย องค์การบริการส่วนตำบลสันติคีรี โรงเรียนบ้านแม่ปาง เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย อสม.บ้านแม่ปาง และชาวชุมชนบ้านแม่ปาง รวมถึง ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นแก่ศูนย์ CI จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่เต็มไปด้วยความสามัคคีและน้ำใจ ทำให้บ้านแม่ปางสามารถฝ่าวิกฤตโควิดไปได้อย่างรวดเร็ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ