วันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 4 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 50 ครั้ง

          ศูนย์ปฏิบัติปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
          รายที่ 1397 เพศหญิง อายุ 86 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงระบาดของโรค เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster บ้านแม่สามแลบ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
          รายที่ 1398 เพศหญิง อายุ 17 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อาชีพขายลอตเตอรี่ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก และวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
          รายที่ 1399 - MS1400 เพศหญิง อายุ 56 ปี และ 37 ปี ที่อยู่บ้านแม่แพหลวง หมู่ที่ 3 และบ้านทะโลงใต้ หมู่ที่ 8 ต.กองก๋อย อ.สบเมย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน Cluster บ้านห้วยวอก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบเมย
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 27ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 1,400 ราย เป็นเพศชาย 662 ราย และเพศหญิง 738 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหายแล้ว 1,101 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 285 ราย มีอาการเล็กน้อย 259 ราย ปานกลาง 22 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 8 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 14 ราย โรงพยาบาลสบเมย 22 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 2 ราย โรงพยาบาลสนาม 136 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 82 ราย 
          โดยผู้สนใจขอรับชุดตรวจ ATK สามารถรับได้ฟรี คนละ 2 ชุด ห่างกันครั้งละ 5 วัน จาก สปสช.ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการจะรับ ATK ฟรี ประเมินตนเองตามแบบคัดกรองความเสี่ยงในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ด้าเนินการโดยธนาคารกรุงไทย  จากนั้นคลิกที่ “รับชุดตรวจโควิด-19”  และหากผลประเมินตนเองพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ฟรีตามหน่วยบริการ (รพ.)ที่ระบุไว้ในพื้นที่  สำหรับวันที่ไปรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.) ให้ประชาชนทำการยืนยันตัวตน ด้วยการสแกน QR Code ในระบบแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง  จากนั้นหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.) จะจ่ายชุดตรวจ ATK ฟรี จ้านวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมให้ค้าแนะน้าการดูแลตนเอง  ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำการใช้งานชุดตรวจ ATK ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม.ในพื้นที่  หากพบผลการตรวจ ATK เป็นบวกให้แจ้งรพ.ในพื้นที่หรือโทร 1669 เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ