โรงพยาบาลแพร่ เดินหน้าฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 187 ครั้ง

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม โดยจะได้รับวัคซีนคนละชนิดกับวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งอาจจะเป็นชนิดไวรัลเวกเตอร์ หรือชนิด mRNA นั้น

ในส่วนจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ได้เดินหน้าให้บริการวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันของประชาชน โดยเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็มที่โรงพยาบาลแพร่เมื่อเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2564 สามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564 โดยต้องนำหลักฐานการได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มมาแสดงในวันที่มาฉีดวัคซีน ซึ่งอาจเป็นเอกสารที่โรงพยาบาลได้ออกให้ หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม โดยจะได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา ส่วนผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม จากจุดฉีดวัคซีนหรือจังหวัดอื่น แต่ต้องการรับวัคซีนกระตุ้นที่โรงพยาบาลแพร่ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนที่ศูนย์จองวัคซีน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ