รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มั่นใจมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 55 ครั้ง

     นายชัยน​รงค์​ วงศ์ใหญ่ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัดน่าน กล่าวภายหลังเป็น​ประธาน​เปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพดิดโลกประจำปี 2564 และพีธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ที่โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ว่า จังหวัดน่านได้มีการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดน่านถูกจัดให้อยู่ในจังหวัดควบคุม สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการที่กำหนด สถานศึกษาได้มีการประเมินทุกแห่งทั้ง 598 แห่ง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษนอกโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกือบทั้งหมดได้มีการประเมินเรียบร้อยและผ่านการประเมิน THAI STOP COVID PLUS มีประมาณ 10 สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่าน แต่ก็สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงระบบส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษานอกโรงเรียน สิ่งที่จะเสริมให้เกิดความมั่นใจคือมาตรการความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่รถรับ – ส่งนักเรียน ต้องจัดให้มีการเว้นระยะ เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนต้องมีการจัดพื้นที่บริเวณให้มีการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณทางเข้าโรงเรียน ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อาจพิจารณาเรื่องการจัดกลุ่ม การสลับวันเรียน หรือการเรียนออนไลน์ควบคู่ไปด้วย

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนว่า ตอนนี้ได้มีการระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนไปมากแล้ว ยังคงเหลือสำหรับบุคลากรทางกาศึกษา ครู รอการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาเพื่อฉีดให้กับคุณครู แต่ทางจังหวัดก็มีวัคซีนซิโนแวคส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้ อาจมีการจัดเชิงรุกเข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแต่ละแห่ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ