จังหวัดลำพูนยืนยันไม่มีการผูกราคารับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 872 ครั้ง

พาณิชย์จังหวัดลำพูนยืนยันไม่มีการผูกราคารับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูนจากผู้ประกอบการโรงอบลำไยกว่า 50 แห่ง
นางสาวนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์ จังหวัดลำพูนกรณีมีการถูกอภิปรายพาดพิงว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจโรงอบลำไย หรือ ล้ง ในจังหวัดลำพูน 3 แห่งมีการผูกขาดราคารับซื้อลำไยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการทั้งสามรายมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยถือหุ้นมากกว่า คนต่างด้าวที่มาร่วมลงทุน ทั้งนี้ตามกฎหมายแพ่ง ไม่ได้ห้ามบุคคลถือหุ้นหลายกิจการ และผู้ประกอบการต่างปฏิบัติตาม พรบ การประอบการธุรกิจของคนต่างด้าว พศ.2542 

ทั้งนี้การรับซื้อลำไยของผู้ประกอบการโรงอบลำไย หรือ ล้งในจังหวัดลำพูน ที่รับซื้อผลผลิตหน้าสวนจากเกษตรกร ส่วนใหญ่ล้งจะรับซื้อผลเดียว หรือ ผลร่วง เพื่อนำไปทำเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง โดยปัจจุบันจังวัดลำพูนมีผู้ประกอบการล้ง จำนวน 50 แห่ง และมีกำลังการผลิตกว่า 90,000 ตัน ขณะที่ผู้ประกอบการ 3 รายที่ถูกพาดพิงมีกำลังผลิตเพียง 28,000 ตันเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31 โดย ซึ่งในสัดส่วนนี้ อาจเป็นระบบเครือญาติ ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และทั้งผู้ระกอบการทั้งสามรายจะส่งไปจำหน่ายยังประเทศจีนในหลายเมือง ขณะเดียวกันความผันผวนของธุรกิจลำไยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยราคาวัตถุดิบและตลาดปลายทาง ซึ่งกระบวนการจะใช้ระยะเวลาการผลิตที่ยาวนานกว่าการจำหน่ายลำไยสด
อย่างไรก็ตามพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้มีมาตรการเข้มงวดและกวดขันการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อลำไย โดยจังหวัดลำพูนจะประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อก่อนเวลา 10 โมงของทุกวัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบราคาจำหน่ายและเปรียบเทียบกับราคาที่อื่น
                 ทั้งนี้ราคาลำไยสดช่อปี 2557-2562 เกรด AA เฉลี่ย 33 บาทต่อกิโลกรัม ราคาลำไยรูดร่วงปี 2557-2562 เกรด AA เฉลี่ย 23 บาทต่อกิโลกรัม โดย2560 ลำไยสดช่อไปจีน ราคา 31.24 รูดน่วง 15.72 ปี 2561 ราคาสดช่อ 33.53 รูดร่วง 21.52 และปี 2562 สดช่อไปจีน 39.48 รูดร่วง 26.92

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : ปชส.ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ