กกต.ลำปาง เผย การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2564
  • อ่าน : 168 ครั้ง

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการดังนี้ 1.หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งเรื่องให้ ผอ.กกต.จังหวัด ทราบก่อนดำเนินการ 2.ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3.หน่วยงานของรัฐต้องปิดประกาศ แผ่นป้าย ที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใด จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ 4.ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อจูงใจ หรือควบคุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนน/ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครใด

อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถสอบถามเกี่ยวกับเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน กกต. 1444  หรือหากพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ