พาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มทางเลือกในการขายข้าวแก่เกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564
  • อ่าน : 86 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคาการชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ

ทั้งนี้ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำหน่ายในโครงการจะได้ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน โดยผลการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณรวม 33.42 ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ 5,500-7,000 บาท/ตัน ความชื้น 12-30%

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวตามโครงการฯ คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อำเภอแจ้ห่ม และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด อำเภอเมืองลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ