แพร่ พบโควิด - 19 เพิ่มอีก 8 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 551 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 6  มกราคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มอีก 8 ราย คือ ต.บ้านถิ่น อ.เมือง 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย ต.ร่องฟอง ที่ตรวจพบเชื้อก่อนนี้/ ต.ในเวียง อ.เมือง 1 ราย มีประวัติเดินทางมาจาก จ.เชียงใหม่/ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง 1 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย จ.เชียงใหม่/ ต.แม่คำมี อ.เมือง 1 ราย เป็นพนักงานร้านเบิร์น อ.เมือง/ ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ 1 ราย ประวัติเดินทางมาจาก จ.กรุงเทพมหานคร/ ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง 1 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย จ.กรุงเทพมหานคร (ลูกเขยมาเยี่ยมบ้าน ช่วงเทศกาลฯ) และ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง 1 ราย มีประวัติเดินทางไป จ.เชียงใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดแพร่ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,157 ราย/ ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 70 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 35 ราย สีเหลือง 34 ราย สีแดง 1 ราย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง หรือบ้านที่มีคนมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงช่วงเทศกาลปีใหม่ ควรตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK และขอให้ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ