ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 191 ครั้ง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หวังเห็นแหล่งน้ำทุกพื้นที่มีความสวย ใสสะอาด และใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่

 

                วันนี้ (19 ม.ค. 65) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ , นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้สำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการเห็นแหล่งน้ำทั่วทุกพื้นที่มีความสวยงาม ใสสะอาด สามารถนำใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้

 

                นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามภาพรวมของการแก้ไขปัญหาปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ในครั้งนี้ ว่า  รู้สึกชื่นชมการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และภาคประชาชน  ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการพัฒนาคุณภาพน้ำ  รวมถึงการดึงชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองแม่ข่าด้วย  ทำให้ปัจจุบันคลองแม่ข่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีอีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาคุณภาพน้ำ  การขุดลอกคลองที่มีความแคบและตื้นเขิน และการปรับปรุงภูมิทัศน์  ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นฝ่ายบูรณาการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ  นอกจากนี้ ยังมีกรมควบคุมมลพิษที่เข้ามาตรวจติดตามและวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง  ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาลำน้ำ ไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสีย  ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่พักอาศัยต่างๆ ก็ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำ  ซึ่งในส่วนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษและองค์การจัดการน้ำเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาช่วยเหลือและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ