พะเยา เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด ด้านรองผู้ว่าฯ แจ้งประชาชนอย่างตื่นตระหนกและให้ติดตามข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางราชการ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 626 ครั้ง

          นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หรือข่าวสารจากสื่อของภาครัฐ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง รักษาสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 1 รายนั้นไม่เป็นความจริง  และในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด ซึ่งหากมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้แถลงข่าวให้ทราบทุกครั้ง

          ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีมาตรการและระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19  ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนทุกแห่ง จำนวน 125 แห่ง รวมทั้งคลินิก/ร้านขายยาทุกแห่งและได้ติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการทรัพยากรเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังโรค ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน ร่วมกับสำนักงานขนส่งพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในมาตรการและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณะสุข คัดกรองผู้โดยสาร การรณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือทำความสะอาด ให้ผู้ประกอบการขนส่งเอาใจใส่ให้พนักงานขับรถสาธารณะดูแลป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำงาน และปฏิบัติตามหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกันของผู้โดยสาร อาทิ ประตู ที่มือจับ ราวบันได กระจกและภายในรถโดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงจากรถ 

          เช่นเดียวกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย และห้ามกักตุนสินค้าเด็ดขาด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองและไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ ผ่านรายการต่างๆ ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM 95.25 MHz และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ