ปศุสัตว์ฯแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ 4 ข้อควรทำ ป้องกัน ASF ในสุกร

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 24 ครั้ง

       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ 4 ข้อควรทำ เพื่อป้องกัน ASF สำหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนี้ ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้ป้องกันโรคได้ (GFS) มีรั้วรอบขอบชิด ไม่ให้คนเข้ามาในเล้า เปลี่ยนรองเท้าและล้างมือก่อนเข้าเล้าทุกครั้ง ทำความสะอาดเล้าและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ, นำเศษอาหารมาใช้เลี้ยงหมู หากจำเป็นต้องต้มก่อน, การซื้อหมูเลี้ยงใหม่ควรมาจากฟาร์มที่มั่นใจว่าปลอดโรค AFS หรือหากไม่มั่นใจควรเว้นระยะการเลี้ยงไปก่อน, สังเกตอาการหมูสม่ำเสมอ ถ้าพบอาการป่วยหรือผิดปกติ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

ASF ย่อมาจาก African swine fever virus เป็นไวรัสที่ทำให้เกิด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากเกิดโรคนี้ จะทำให้ “หมู” ตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ โรค ASF เป็นโรคที่ไม่ติดต่อไปสู่คน แต่เชื้อไวรัสจะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ซึ่งประเทศที่มีการระบาดของโรคดังกล่าว จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม     

    อาการของโรค หมูจะตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแห้ง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง และขาหลัง, มีอาการทางระบบอื่น ๆ เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง, พบได้ทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัยของหมู, อัตราการป่วย เท่ากับ 100 เปอร์เซ็น อัตราการตาย เท่ากับ 30-100 เปอร์เซ็น แต่หากเป็นใน “ลูกหมู” อัตราการตายจะสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็น ภายใน 14 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
บรรณาธิการ : จามจุรี ยรรยง
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ