เด็กและเยาวชนลำพูน ร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะ และการประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE เพื่อสืบสานและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 791 ครั้ง

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะ และการประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 25363 ณ อุทยานธรรมะและหอศิลป์ หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ.2542

วันนี้ ( 28 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะ และการประกวดผลงานด้านศิลปะ INSON IN SPACE ของนายอินสนธิ์ วงค์สาม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แสดงผลงานทางด้านศิลปะ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้อุทยานธรรมะและหอศิลป์ฯให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็น 10 สุดยอดบ้านศิลปินแห่งชาติที่ต้องไปเยือน

          โดยกิจกรรมการฝึกอบรมและกรประกวดนั้น แบ่งออกเป็น 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 1.ฐานจิตรกรรม 2.ฐานภาพพิมพ์แกะไม้ 3.ฐานศิลปะการถ่ายภาพ 4.ฐานเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้น 5.ฐานประติมากรรมแกะไม้ และ 6.ฐานการทำศิลปะด้วยระบบดิจิตอล

          ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการการนำชมผลงานและนิทรรศการภายในบริเวณหอศิลป์ฯ สามารถติดต่อนัดหมายรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อทำการเตรียมการนำเสนอได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 092-2636121 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ : (นัดหมายล่วงหน้า) และวันเสาร์ – อาทิตย์: ตั้งแต่ 10:00 – 16:00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ