เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สำนักงาน ให้สะอาดน่าอยู่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 8 ครั้ง

นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณโดยรอบสำนักงาน และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด เรียบร้อย พร้อมช่วยกันทาสีขอบทางเท้าให้มีความสวยงาม

 

โดย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า เป็นการทำงานในรูปแบบจิตอาสาร่วมกันเดือนแรกของปี 2565 เพื่อที่จะทำให้ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเหมือนที่บ้าน ผู้มารับบริการประทับใจในความสะอาด และเป็นระเบียบ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำงานด้วยความคึกคัก สนุกสนาน ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุบิน คำฝั้น
บรรณาธิการ : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ