รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ " โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง " ที่ อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 24 ครั้ง

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" ( เครือข่ายอารยธรรมลุ่มน้ำลี้ ) พื้นที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

              วันที่  21 มกราคม 2565 ที่ โรงเรียนวัดวังหลวง  ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  นางสาวตรีนฺช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพล.ร.อ.ปวิตร  รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน   พร้อมคณะ ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ( เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ ) โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลป่าพลู   และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรม

           โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้อารยเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรการแสดงผลงานของเยาวชน และกลุ่มจิตอาสาในอำเภอบ้านโฮ่ง  เยี่ยมชมผลิตจากโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งอำเภอบ้านโฮ่งได้คัดเลือกพื้นที่โรงเรียนวัดวังหลวง  ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง  เป็นศูนย์เรียนรู้อารย เกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง "  เพื่อให้ผู้สนใจได้มาศึกษาการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล   .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.ลำพูน
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ