คณะ สว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 14 ครั้ง

คณะ สว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร

21 มกราคม 2565 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนบน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้ลงพื้นที่บ้านศรีบุญเรือน ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้า ฝายห้วยผาตูบ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 40% โดยเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และชะลอน้ำในฤดูฝน นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงจะได้อาศัยประโยชน์ มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรได้ทุกฤดูกาล

ทั้งนี้คณะวุฒิสภาฯ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่าวันที่ 20 –23 มกราคม 2565 สำหรับวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค. 65) จะเดินทางไปติดตามการสร้างฝายชะลอน้ำบ้านศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งพบปะประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ