จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศประกาศเจตนารมในการพัฒนารักษาและต่อยอดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 20 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศประกาศเจตนารมในการพัฒนารักษาและต่อยอดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ยั่งยืน

(วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (TO BE NUMBER ONE KEY EXCELLENCE 5) และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศเจตนารมในการพัฒนารักษาและต่อยอดโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีสมาชิกเครือข่ายจากทั่วประเทศจำนวน 50 ชมรม เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงแรมธัญยาอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้เพื่อนสมาชิกในเครือข่าย โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชรจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในการทำงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง เพื่อสืบสารปนิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ให้ต่อเนื่องยาวนานและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เนื่องจากเยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นกำลังหลักของประเทศ เพราะกลุ่มเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเป็นเสมือนเวทีให้เยาวชนได้มีความกล้าแสดงออกและเลือกทางเดินอนาคตที่ดีให้กับตนเอง

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 มีกิจกรรมในงาน อาทิ การนำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้จากแต่ละชมชม การบรรยายเรื่องการความสุขและสนุกในการทำงาน ให้ยั่งยืนโดยวิทยากรระดับประเทศ กิจกรรม team building – walk rally 4 ภาค ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างน้อยจำนวน 2 เข็ม และต้องตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมการสัมมนา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ