จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปล่อยขบวนยานพาหนะ จิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 644 ครั้ง

ที่หน้า ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ตรวจความพร้อมจิตอาสาต้านภัยแล้ง และปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฎิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี2563  ซึ่งกิจกรรมในครั้ง เป็นการปฎิบัติพร้อมเพรียงกันของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประกาศภัยแล้ง  22 จังหวัด โดยมีกำลังพลจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน  ยานพาหนะจำนวน 80 คัน  

             การจัดกิจกรรมปล่อยขบวนยานพาหนะ จิตอาสาต้านภัยแล้ง ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน นำขั้นตอนการสั่งการเมื่อครั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่พลัดหลงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน รวมถึงใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแล หากจำเป็นต้องมีการขุดบ่อ สระ อ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระเร่งด่วน เน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา สามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตนเองได้ในระดับชุมชน และจะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

                       ในการนี้ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ปล่อยแถวขบวนพาหนะป้องกันภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน   ทหารมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นฯ เพื่อออกปฎิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563  ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ