ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 211 ครั้ง

               นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในครั้งนี้

              ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ปัญหาเรื่องของขยะ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควันและไฟป่า  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 การบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ราคาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

            จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เดินทางไปยัง หอประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอภูซางด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ