จังหวัดพะเยา ส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 220 ครั้ง

              นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานการประชุม กล่าวภายในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ว่า ตามที่จังหวัดพะเยาได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographiccal Indication : GI) จำนวน 3 สินค้าได้แก่ 1.ข้าวก่ำล้านนาขึ้นทะเบียนโดยกรมการข้าวได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2555 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่านพะเยาและแม่ฮ่องสอน 2.ลิ้นจี่แม่ใจพะเยาขอขึ้นทะเบียนโดยจังหวัดพะเยาเมื่อปี 2562 มีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ GI แล้ว 1ราย และ 3.ข้าวหอมมะลิพะเยาขอขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2563 และในปีที่ผ่านมามีเกษตรกรขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ทั้ง 3 ชนิดสินค้า จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการขึ้นในครั้งนี้

            ขณะที่ นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานได้พิจารณาคำขอแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพลิ้นจี่แม่ใจพะเยาจำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ขนาดผลจากเดิม 3.4 – 3.85 เซนติเมตร เป็นไม่น้อยกว่า 3.4 เซนติเมตร น้ำหนักผลจากเดิม 25 – 35 กรัมต่อผล เป็นไม่น้อยกว่า 25 กรัมต่อผล รสชาติให้ตัดคำว่าหวานออก เนื่องจากลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยมีแต่รสชาติหวานอมเปรี้ยว ค่าความหวานให้ปรับจาก 16 – 17 องศาบริกซ์ เป็นไม่น้อยกว่า 16 องศาบริกซ์ กระบวนการผลิตจากควรห่อผลเมื่อผลลิ้นจี่เริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นสีแดงเรื่อๆ หรือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 20 – 25 วัน เป็นควรห่อผลผลิตเมื่อผลลิ้นจี่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเรื่อๆ หรือก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 20 วัน และขอบเขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จากในเขตอำเภอแม่ใจ เพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยาเข้าไปด้วย ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา หมายถึงลิ้นจี่พันธ์ฮงฮวยที่มีลักษณะผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกบาง สีแดงอมชมพู หนามสั้น และห่าง เนื้อผลแห้งกรอบ สีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม

            เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวด้วยว่า ในปีการผลิต 2565 ( เม.ย. - พ.ค.) คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อน หรือประมาณ 4,812 ตัน เนื่องจากฝนฟ้าอากาศเอื้ออำนวย การจะให้ผลผลิตได้ราคาดี เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลรักษามาตรฐาน ควรจะห่อผลลิ้นจี่ด้วยตาข่ายตามคำแนะนำ เพราะคุณภาพสินค้าสามารถขายได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ