มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1054 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนของแต่ละระดับความเสี่ยง

            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้ที่สงสัยจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้น ในการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID – 19   โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนก และความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID - 19 โดยสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening  (Version 1.0) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง ด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็น ประกอบด้วย การมีไข้, การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ, การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย และการมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยหลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ประเด็นนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัส COVID – 19, สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์, สีแดง รีบพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการคัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ