สสจ.เชียงใหม่ แนะข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย พร้อมเน้นย้ำให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 416 ครั้ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ หากผ่านจุดคัดกรองแล้วไม่แสดงอาการ หมั่นสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน จนครบ 14 วัน พร้อมเน้นย้ำให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน นอกจากการ Health Beware Card หรือคำเตือนสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทุกคนแล้ว ยังได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งทุกแห่ง เพิ่มจุดให้ความรู้ผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดูแลป้องกันสุขภาพ เกี่ยวกับโรค COVID-19 ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังประมาณ 100 คน มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพียง 1 ราย ซึ่งรักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านไปแล้ว และยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่เดินทางเช้า-ออกประเทศไทย หากผ่านจุดคัดกรองแล้วไม่แสดงอาการ ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน โรงเรียน และบริษัทให้ความร่วมมือหากที่มีผู้อยู่ในหน่วยงานมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ให้มีการสังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้านที่พัก จนครบ 14 วัน โดยให้หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม หากมีไข้ ไอ จาม หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันที และกำชับให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการของภาครัฐ งดแชร์ข่าวหรือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5321-1048 ต่อ 110 เว็บไซต์ https://www.chiangmaihealth.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวเสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ