เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการจัด “ท้องถิ่นไทย ปวงประชาเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 563 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “ท้องถิ่นไทย ปวงประชาเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี” 
  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อม
การจัดโครงการ “ท้องถิ่นไทย ปวงประชาเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการหารือแนวทางการจัดนิทรรศการ
ในโครงการฯ ดังกล่าว ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ รวมถึงการมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  การจัดโครงการ “ท้องถิ่นไทย ปวงประชาเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี เทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่ามีความเจริญรุ่งเรือง ดำรงตนอย่างมีความสุข นอกจากนี้ จะมีการถ่ายทอดความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดในชุมชนในแนวทางที่ถูกต้อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ