ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 92

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2565
  • อ่าน : 314 ครั้ง

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ - ลำพูน จัดกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 92 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่ล่วงลับไปแล้ว

         ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 92 โดยมีนางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานีวิทยุ สื่อมวลชน และผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เข้าร่วม

ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในโอกาสครบรอบ 92 ปี นับแต่ได้มีการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุในประเทศไทย โดยชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพล และอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโควิด-19 แด่พระสงฆ์ด้วย

       ทั้งนี้ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” (Radio Bangkok at Phyathai) ตั้งอยู่ที่ วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์ โดยพิธีเปิดสถานีกระทำโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉัตรมงคล กระจายเสียงสู่พสกนิกร โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น และทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา การค้าขาย และการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชน” นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย กระทั่ง พ.ศ.2482 รัฐบาลได้ตั้ง “สำนักงานโฆษณาการ” ขึ้น และโอนสถานีวิทยุต่างๆ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานโฆษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน โดยเรียกสถานีวิทยุใหม่ว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” นับจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 จนถึงปัจจุบัน 92 ปี ของกิจการวิทยุกระจายเสียงได้มีการพัฒนาแพร่หลายมาเป็นลำดับ จนกลายมาเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการสื่อสาร และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทั่วทุกพื้นที่ทั้งใกล้-ไกล พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายบรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ