รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปีแล้ว ยืนยันปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2565
  • อ่าน : 226 ครั้ง

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19(Pfizer)สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปี (ฝาส้ม) แล้ว โดยเริ่มฉีดเด็ก 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อนดำเนินการฉีดเด็กปกติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการคัดเลือกเด็กที่เข้ารับบริการในครั้งนี้ คัดเลือกจากฐานผู้ป่วยข้อมูลของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี และมีกลุ่มโรคเรื้อรังจำนวน 7 โรค ได้แก่ โรคอ้วน ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดตัน , โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดอาการปานกลางถึงรุนแรง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคหลอดเลือดสมอง , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ , โรคเบาหวาน , กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า โดยเด็กกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลอยู่แล้ว ทางโรงพยาบาลได้ส่งข้อความไปยังผู้ปกครองให้แสดงความประสงค์จะรับวัคซีนดังกล่าว ให้สามารถเลือกวันและเวลาในการเข้ารับบริการฉีดได้ ผ่านระบบการลงข้อมูลออนไลน์ของโรงพยาบาลฯ สำหรับการรับบริการ สามารถเข้ารับการบริการได้ที่ศูนย์วัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซี่งขณะนี้ได้เปลี่ยนจุดบริการ จากอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพแห่งใหม่ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการที่ ศูนย์การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถให้บริการผู้ป่วยได้วันละประมาณ 700-800 ราย”

       ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังมีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่เจ็บป่วยตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองมีทั้งหมด 111 โรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่ไม่ได้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 32,000 ราย ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลฯ ได้รับมอบหมายพันธกิจ 11 โรงเรียน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้นประมาณ 5,500 ราย ซึ่งการบริการในครั้งนี้ จะได้ประสานงานผ่านโรงเรียนระดับประถม ที่มีนักเรียนที่อยู่ในระดับอนุบาล 3 ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และทางโรงเรียนจะได้ทยอยนำรายชื่อนักเรียนส่งให้โรงพยาบาลฯ เพื่อเตรียมการรับบริการฉีดวัคซีนในเวลาอันใกล้นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายบรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ