การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งพื้นที่ จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งพื้นที่ จ.ลำพูน

จากวันที่ 24 ก.พ.63 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้รับแจ้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำพื้นที่ จ.ลำพูนว่า ปริมาณน้ำที่ส่งไปให้ ครั้งที่ 1 (15-17 ม.ค.63) และครั้งที่ 2 (15-18 ก.พ.63) ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปถึงพื้นที่ของ จ.ลำพูนได้ ประกอบกับคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายที่ส่งน้ำให้พื้นที่ จ.ลำพูนมีความยาวมากถึง 76 กม. ทำให้ในขณะนี้ไม้ผลและไม้ยืนต้นเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และในช่วงนี้ลำไยกำลังติดดอก จะให้ผลผลิตแก่เกษตรกร โครงการฯแม่กวงฯ จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา(JMC) โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำฯแม่กวงฯ เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน ประกอบด้วย จนท.ชลประทานแม่กวง คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ และเกษตรกรพื้นที่ จ.ลำพูน โดยมีการประชุมหารือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรพื้นที่ จ.ลำพูน เนื่องจากแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำในพื้นที่มีปริมาณลดลงอย่างมาก ทำให้ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยการเปิดน้ำกรณีพิเศษให้กับพื้นที่ จ.ลำพูนโดยเฉพาะ ในวันที่ 1-2 มี.ค.63 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปล่อยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลำพูน ได้ ตามวัน เวลาที่ร้องขอ โดยขอความร่วมมือ คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน จนท.ชลประทาน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการน้ำ และติดตามการส่งน้ำอย่างใกล้ชิด อีกทั้งขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้านเหนือน้ำงดรับน้ำเข้าพื้นที่ เนื่องจากการส่งน้ำในรอบนี้ ต้องการส่งไปให้พื้นที่เป้าหมายของ จ.ลำพูน และมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ผลการส่งน้ำรอบพิเศษในครั้งนี้เริ่มส่งน้ำให้เมื่อเวลา 08:24 น. ของวันที่ 1 มี.ค.63 มีการติดตามน้ำตามข้อตกลงของที่ประชุมในวันที่ 24 ก.พ.63 ด้วยดี ทำให้น้ำที่ส่งไปให้ กำลังไหลไปยังพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำพูน อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรที่รอคอยน้ำด้วยความหวัง ต่างก็ออกมารอรับน้ำกันอย่างยินดี น้ำกำลังไหลเข้าพื้นที่เป้าหมายแล้วในวันนี้(2 มี.ค.63) เวลา 10:50 น. โดยเบื้องต้นจะมีการเปิดน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำต่าง ๆ เอาไว้ในเบื้องต้นก่อน จากนั้นค่อยส่งให้กับแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยพื้นที่ไม้ผล และลำไย ของ จ.ลำพูนนี้มีพื้นที่ ประมาณ 13,297 ไร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ