อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อเนื่อง โดยยังคงตรวจเข้ม ณ จุดคัดกรอง และจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเสี่ยง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 658 ครั้ง

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย รายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่ 3  มีนาคม 2563 ณ จุดคัดกรอง ด่าน ตชด.แม่ปิง และ จุดคัดกรองท่ารถเปรมประชา อ.ปาย ผลการคัดกรองรวม 2 จุด คัดกรองทั้งหมด 553 คน จีน 14 คน ต่างชาติอื่นๆ 343 คน ไทย 169 คน เกาหลี 3 คน ญี่ปุ่น 2 คน ฮ่องกง 1 คน ไต้หวัน 15 คน อิตาลี 2 คน เวียดนาม 4 คน แจกหน้ากากอนามัย 3 ชิ้น

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านผีลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ และได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ท่องเที่ยวกองแลน ตำบลทุ่งยาว ด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการส่งมอบหน้ากากอนามัยที่ตัดเย็บโดยชมรม อสม. และผู้สูงอายุบ้านน้ำฮู จำนวน 4,000 ชิ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หมู่ 5 , 6 ,7 และ 8 ตำบลเวียงใต้ เพื่อแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ