เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดโครงการดนตรีในสวน มอบความสุขส่งท้ายปี 2562

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 1108 ครั้ง

เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดโครงการ “ดนตรีในสวน” เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อ สร้างความรักความสามัคคี สร้างสุขภาพที่ดี และความสุขในสังคม ส่งท้ายปี 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเชตวัน ริมแม่น้ำยม ในวันพุธที่ 25 ธันวาคมนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจ ก่อให้เกิดความสุข ความปิติยินดี ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างสรรค์และจรรโลงสังคม นอกจากนั้นยังช่วยสร้างวินัยฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ตลอดจนฝึกให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และรู้จักเห็นใจผู้อื่น ดนตรีจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคม

ดังนั้น เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้จัดโครงการ “ดนตรีในสวน” ขึ้นในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. ณ สวนสาธารณะเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งกิจกรรม “ดนตรีในสวน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์ในการใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทำให้ผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ พัฒนาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน ใจเย็น มองโลกในแง่ดี ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ลดความขัดแย้ง ทางสังคม สร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเสียงเพลงเพื่อสุขภาพ การเต้นไลน์แดนซ์ การแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมืองจาก “วงกาสะลอง” กิจกรรมรำวงย้อนยุค “คณะเกาะน้อย” และขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความอบอุ่นของสังคม และร่วมใจงดใช้โฟมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ