ปศุสัตว์แม่สะเรียงแนะเกษตรกรทำอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แทนการเผาทิ้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 700 ครั้ง

               นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง แนะทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรในการรับมือภัยแล้ง การแก้วิกฤตทุ่งหญ้าแห้งแล้งที่อาจทำให้สัตว์เลี้ยงขาดแคลนหญ้า  โดยแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เลี้ยงโค กระบือ สุกร ใช้ “หยวกกล้วยสับ” เป็นอาหารเสริมให้สัตว์เลี้ยง เนื่องจากต้นกล้วยมีแร่ธาตุอาหาร จำพวกแคลเชียม ฟอสฟอรัสมาก และมีน้ำอยู่ในตัว  หรือการใช้ “เปลือกข้าวโพด” นำมาหมักเพื่อเป็นอาหารโค ตามสัดส่วนดังนี้ เปลือกข้าวโพด  100  กิโลกรัม  กากน้ำตาล 1  กิโลกรัม  รำ 1  กิโลกรัม แป้งเหล้า 5  กิโลกรัม หมักไว้ 15 วัน  จะทำให้เปลือกข้าวโพดมีโปรตีนเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิมประมาณ 1.8% เท่านั้น  เมื่อหมักแล้วโปรตีนจะเพิ่มขึ้นเป็น  5-6% สามารถทดแทนเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่อากาศร้อนและแล้งได้เป็นอย่างดี นอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกด้วย

             สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยแล้ง ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเตรียมหญ้าแห้ง จำนวน 20 ตัน พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทันที หากเกษตรกรมีความประสงค์หรือขาดแคลนอาหารสำหรับโค-กระบือในช่วงฤดูแล้งนี้ สามารถมาลงชื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ในแต่ละอำเภอ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ