จังหวัดน่าน จัดการอบรมให้ความรู้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID -19) และการทำหน้ากากอนามัย

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 636 ครั้ง

   ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน นายกฤษณ์ ปาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและการส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่สตรีในชุมชน โดยการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 (COVID -19) และการทำหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง โดยให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย ผู้นำชุมชน  อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมกว่า 70 คน

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID -19) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID -19) เป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบว่า หน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน จัดการอบรมโดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ในการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดทำได้เอง

   ด้านนางกรรณิกา ธงยศ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน รู้สึกยินที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย เพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการ และสามารถขยายผลในพื้นที่ ต่อยอดสอนการตัดเย็บการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนของตน เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19(COVID -19)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ