กศน.อำเภอเมืองเชียงราย ถ่ายทอดความรู้ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ทำหน้ากากและเจลล้างมือ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 861 ครั้ง

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ทำหน้ากากและเจลล้างมือ

                วันนี้ 9 มีนาคม 2563 ที่อาคารห้องสมุดประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางสุรีย์ภรณ์  หน่อคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย  พร้อมด้วยนายศรสวัสดิ์ นพรัตน์ศิริกุล ครู กศน.เมืองเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เท่าทันโควิด 19 ในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและทำเจลล้างมือ ยังให้ผู้เรียน กศน.อำเภอเมืองเชียงราย สามารถนำความรู้ไปใช้ป้องกันตนเองและขยายผลสู่ครอบครัวจากเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีผู้เรียนเข้ารับการอบรมเป็น ครู ข.กศน.อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 80 คน มีเป้าหมายผลิตหน้ากากผ้าจำนวน 5,000 ชิ้น และเจลล้างมือจำนวน 5,000 ขวด โดย กศน.อำเภอเมืองเชียงราย จัดทำหลักสูตรการ อบรมการรู้เท่าทันและการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ