จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 93 ครั้ง

     ที่วัดป่าถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมรอบข้าง

     สำหรับวัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาปฏิบัติธรรม วัดป่าถ้ำวัว หรือ วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะอาด สงบ สันติ สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ทำให้ติดอันดับ 1ใน 5 ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก เป็นวัดที่มีชาวต่างชาติพากันเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 140 ประเทศ มาฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติ เดินทางมาฝึกทำสมาธิไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ