ประชาชน ชุมชนบ้านต่อแพ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมก่อเจดีย์ทราย งานประเพณีปอยจ่าตี่ ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 134 ครั้ง

    ช่วงค่ำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ รองเจ้าอาวาสวัดต่อแพ เจ้าคณะตำบลขุนยวม แม่เงา นำคณะศรัทธา ประชาชน ชุมชนบ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  ก่อเจดีย์ทราย งานประเพณีปอยจ่าตี่ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

     ทั้งนี้ วัดต่อแพ ชุมชนบ้านต่อแพ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีปอยจ่าตี่ (ก่อเจดีย์ทราย)ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565        

      ปอยจ่าตี่ หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ในสมัยโบราณจะจัดขึ้นในช่วง ช่วงเวลา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6    (วันวิสาขบูชา) เป็นงานสำ คัญประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่โบราณที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นสิริมงคลในต้นฤดูเพาะปลูก โดยชาวบ้านจะร่วมกันนำ ทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาธาตุทั้ง 4 โดยการนำ ดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง จุดประทีปโคมไฟ ให้ความสว่างไสวเวลากลางคืน ภายในงานมีการทำ บุญต่างๆอาทิ มีการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ มีเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน มีการฟังพระธรรมเทศนา มีการจุดบั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าได้ร่วมกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ได้ก่อเจดีย์ทรายและได้ถวายเจดีย์ทราย ถือว่าได้ทำ บุญถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ทำ ให้เคราะห์กรรมในรอบปีนี้หมดไป และจะนำ มาซึ่งความสุขและสิริมงคลสู่ครอบครัวและชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ