ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 88 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

                                  เช้าวันนี้ (15 พ.ค.65) ที่วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นำ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก  เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  โดยการทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกุสงฆ์   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ชำระกาย วาจา จิต ให้สะอาด และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา                                     

                               วันสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติเป็นประจำใน "วันวิสาขบูชา" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ด้วยอาหารคาวหวาน ถวายสังฑทาน ฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต  และการถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมีให้ตนเองเวียนเทียน ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมต่างๆ  จึงได้งด ลดขั้นตอน และจำกัดจำนวนคนลง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19     

                                                              ..................................................

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ