“เจอ แจก จบ” ประกันสังคมห่วงใยพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว อาการไม่รุนแรง รับยา รักษาฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 282 ครั้ง

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เผย มาตรการ “เจอ แจก จบ” สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และบุคคลตามมาตรา 38,41 เมื่อติดโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย

        นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีมาตรการ”เจอ แจก จบ” สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และบุคคลตามมาตรา 38,41เมื่อติดโควิด 19 (ATK พบผลเป็นบวก) ที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษาของผู้ประกันตน อาทิ สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งที่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกอบอุ่น คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ สถานพยาบาลของราชการ ที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลโครงการประกันสังคม โรงพยาบาลอื่นที่ทำ MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญาประสังคม เพื่อเข้าร่วมบริการและผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด สามารถรับยารักษาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล โดยร้านยาที่ให้บริการจะต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านเภสัชกรรม ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่าย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมให้บริการได้ทางเว็บไซต์ของ สปสช. www.nhso.go.th แนะนำให้ผู้ประกันตนโทรศัพท์ติดต่อร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับบริการ  

        ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว  ที่มีความประสงค์กักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) หรือกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) หรือ Hotel Isolation สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ให้ติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ประกันมาตรา 40 หากตรวจ ATK พบผลเป็นบวก สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ โทรสายด่วน สปสช. 1330  กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยการสแกน QR code  ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือคลิกที่ลิ้งค์ http://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือแอดไลน์ สปสช. @nhso สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายบรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ