พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 103 ครั้ง

พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และร่วมเจริญจิตภาวนาทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565” ที่ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 20 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร  จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าวัดทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน

โดยการประกอบพิธี พุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างได้พร้อมใจร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทั้ง 20 รูป พร้อมกับร่วมกันทำความดีเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาล “วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โอกาสนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้มอบความเมตตา กล่าวสัมโมทนียคาถาให้ความรู้ในเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน กับวันสำคัญทางพุทธศาสนา” แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะได้นำหลักพุทธธรรมไปใช้สร้างประโยชน์ สร้างความสุข ให้เกิดแก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมของพุทธศาสนา รักษาประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนโลกให้ดำรงไว้สืบไป

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญสวดมนต์ ณ วัดต่างๆ ทุกวัด ในเขตพื้นที่ โดยจะมีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาต่อเนื่องกันทั้งวันจนถึงเย็น โดยเฉพาะที่(พระอารามหลวง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแห่งนี้ ได้มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนานำเสนอเรื่องราวพระพุทธวจนะ ให้พุทธศาสนิกชนชาวลำปางได้สดับตรับฟัง และในช่วงเวลาค่ำประมาณ 20.00 น. ที่(พระอารามหลวง) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เหล่าบรรดาข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม สมาทานศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ