ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดโครงการ “ทชม. ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19”

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 408 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดโครงการ ทชม. ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยในยามที่ขาดแคลน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ทชม.ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยังมีแนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากการป้องกันตนเองด้วยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์แล้ว การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันละอองจากสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ขณะนี้หน้ากากอนามัยอยู่ในสภาวะขาดแคลน ไม่สามารถหาซื้อได้ง่าย ซึ่งสวนทางกับความจำเป็นที่ต้องใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการ ทชม. ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID – 19 ให้พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่สนใจ รวมทั้งจิตอาสา จัดทำหน้ากากผ้า ในช่วงบ่ายของทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเอง และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่  เบื้องต้น ตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้ 1,500 ชิ้น

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ