พุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนทาน้ำกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 100 ครั้ง

 

วันที่   15 พฤษภาคม  2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 45 แล้ว  โดยวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้น ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดยในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ 3 ครั้งต่อปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางจังหวัดได้จัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ