มณฑลทหารบกที่38 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 81 ครั้ง

                   พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  นำกำลังพลประบอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยมีกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32  กรมทหารม้าที่2 กองพันทหารม้าที่ 10 และ 15 และครอบครัวของกำลังพล  ที่วัดน้ำล้อม  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ น้อมเกล้าถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
ทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี   
                   วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก  ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ"  เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ   เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ