ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 167 ครั้ง

              นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพตรงตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ดำเนินการเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีวิธีการยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม และเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2565

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ (ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม)โทรศัพท์ 054-412233

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ