โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของภาคเหนือ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำไปสู่การกำหนด "ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ" กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 99 ครั้ง

             นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ซึ่งมีบริษัท แพลนเนอร์ 26 จำกัด และบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฮอริเทจ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังไม่สิ้นสุดในเวลานี้ จึงกำหนดให้มีการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference ผ่านระบบ Zoom Webinar

            สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของภาคเหนือ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การกำหนด "ร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ" กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โทร.054-887074 ต่อ 2

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ