ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จังหวัดแพร่จำนวนลดลงต่อเนื่อง บ่งบอกสัญญาณดีขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 98 ครั้ง

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันของจังหวัดแพร่ พบว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง โดยเป็นผลบวก ATK จำนวน 303 ราย จากการตรวจ RT-PCR จำนวน 8 ราย รวมทั้งสองส่วนจำนวน 311 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 157 ราย กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลสีแดง 6 ราย สีเหลือง 35 ราย และสีเขียว 1 ราย รักษาตัวแบบ Home Isolation 1,684 ราย และสมัครใจรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก 1,818 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอให้ชาวแพร่เข้ารับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 และวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต โดยเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาล รพ.สต.ใกล้บ้าน และศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยขณะนี้ จังหวัดแพร่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบสองเข็มสะสมร้อยละ 73.14 และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วร้อยละ 31.59 ทั้งนี้ ยังขอให้ชาวแพร่คงมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยง หากสงสัยหรือมีอาการให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ