น่าน นักวิ่งสมัครเล่น ร่วมกิจกรรม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เดิน-วิ่ง วันวิสาขบูชา เขาน้อยฟันรัน 2022

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 93 ครั้ง

ที่ทางขึ้นพระธาตุเขาน้อย บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นักวิ่งสมัครเล่นและประชาชนชาวจังหวัดน่านกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เดิน-วิ่ง วันวิสาขบูชา เขาน้อยฟันรัน 2022 ถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมกับมอบรางวัลผู้ชนะในการเดิน-วิ่งในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับอำเภอเมือง โดยตั้งจุดสตาร์ทที่บริเวณทางขึ้นพระธาตุเขาน้อยและไปถึงเส้นชัยที่บริเวณลานวัดพระธาตุเขาน้อย รวมระยะทาง 4.1 กิโลเมตร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปหันมารักสุขภาพ โดยใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ ลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ อำเภอเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเขาน้อย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. จังหวัดน่าน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ตลอดจนภาคเอกชน นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน" เนื่องในวันวิสาขบูชาแล้ว ยังได้ร่วมสักการะและเวียนเทียนในภาคกลางคืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเข้า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานอีกด้วย

ด้านนายอเนก สิทธิ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน (สสส) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการปฏิบัติในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ที่เข้มงวด สสส. ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดงานวิ่งในรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงใ ช้เวลาออกกำลังวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะเกิดผลดีต่อหัวใจและปอด ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายหรือเครื่องมือราคาแพง วิธีดีที่สุดคือการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะ ๆ ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สะดวกหรือเสี่ยงกับอุบัติเหตุ อาจใช้วิธีถีบจักรยานอยู่กับที่หรือเดินบนสายพาน การออกกำลังกายทำให้อัตราการเต้นของหัวใจทำงานเพิ่มขึ้นเป็นการบริหารปอด หัวใจ กล้ามเนื้อและข้อต่อให้แข็งแรง ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียด มีภูมิคุ้มกันโรค ทำให้รูปร่างและบุคลิกดีและเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ