กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.ร่วมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามร้านค้า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 475 ครั้ง

กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.ร่วมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามร้านค้า

วันที่  9 มี.ค.63 เวลา 09.00ิ น. พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผอ.รมน จังหวัด พ.ย. ได้มอบหมายให้  พ.ท.วสันต์   วังกรานต์ จนท.ปฎิบัติการ ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.ฯ  ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองพะเยา ออกตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามร้านค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 แห่ง 
ว่าได้มีการจำหน่ายตามราคา ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ หรือไม่    ผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าขาดตลาด 
ยังไม่มีเข้ามาจำหน่าย แต่ทางร้านค้าได้สั่งสินค้าไปแล้ว รอการนำส่งจากส่วนกลาง  

ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.จะได้สำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความเคลื่อนไหวพร้อมตรวจสอบสินค้าฯ  ว่ามีการจำหน่ายตามราคาที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ให้ทราบเป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ