ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ยกระดับแรงงาน ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 437 ครั้ง

              นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดการดำเนินการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานภายในจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด

             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม และจะเริ่มดำเนินการทดสอบ ในวันที่ 17 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5368-6051-2 และ 08-1910-2199 ในวันและเวลาราชการ

            การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือของตน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ