พาณิชย์ลำพูน แจ้งประชาชน สามารถซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านธงฟ้าฯ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1645 ครั้ง

นางนิยดา  หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การระบาตรของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด -19 (COVD - 19) ส่งผลต่อความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้กับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รอบการจัดสรรวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2563) รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ร้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประกอบด้วย

  1. ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาช็อปปิ้งมอลล์ ลำพูน จำนวน 1,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายวันที่ 11 มีนาคม 2563
  2. ร้ายขายยาธีรพงศ์เภสัช จำนวน 1,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายวันที่ 11 มีนาคม 2563
  3. KK-24 สาขา ฮาน่า จำนวน 1,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายวันที่ 12 มีนาคม 2563
  4. ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท สาขาหน้าโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 1,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายวันที่ 12 มีนาคม 2563
  5. ร้านสิงห์ชัย จำนวน 1,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายวันที่ 12 มีนาคม 2563

โดยทางร้านธงฟ้าฯ จะจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์คือ ไม่กินคนละ 1 แพ็ค (4 ชิ้น) ราคาจำหน่ายแพคละ 10 บาท เริ่มจำหน่ายระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 053-511184

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ