เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 514 ครั้ง


เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เเจงเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร พร้อมเร่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันขอให้เกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้ง  ..//
        นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้บางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการรับมือภัยแล้ง รวมทั้งลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ขอความร่วมมือให้เกษตรกร และประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนด ตลอดจนดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช ผัก ไม้ผล ต่างๆ ให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ
      อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเกษตรกร จึงขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลประเมินภาวะผลผลิตแต่ละปี  และยังรองรับมาตรการต่างๆ ตามโครงการฯกับทางภาครัฐ ดังที่ผ่านมา ทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช,โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เป็นต้น

     

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ