เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดความรู้สู่ชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 592 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน หนุนประชาชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกัน COVID-19 ไว้ใช้เอง ย้ำมาตรการสำคัญกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน ..//

            นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ส่งแกนนำครู ก. ระดับตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน Covid-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงมีการขยายผลสร้างครู ก. ระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น  โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19  ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จิตอาสาและตัวแทนหน่วยงานราชการ โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขบัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาเป็นวิทยากร 

            นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ Covid-19 การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีอาการ ไอ จาม หรือมีไข้ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่สาธารณะ และไม่ปกปิดประวัติการเดินทางไปในกลุ่มประเทศเสี่ยง หรือการติดต่อสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

            อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมครู ก. ทั้งหมด จะได้นำความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและการป้องกันตนเองจาก Covid-19 ไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ