โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 590 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ เสนอ และขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 จากเดิมที่ต้องสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองให้มากขึ้น

สิทธิประโยชน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4” สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน ) สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.) สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว โดยรับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป , รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

เปิดไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65) , เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่ 23 ตุลาคม 25654 , เดินทางวันสุดท้ายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 , เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย วันที่ 5 พฤษจิกายน 2565

ผู้ใช้สิทธิ์เดิม ทั้งนี้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อยู่แล้วเดิมและเคยใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ทุกคนจะต้องเข้าไปยอมรับและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใหม่ เพื่อยืนยันตัวตนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มจองใช้สิทธิได้ต่อเนื่องต่อไปได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน10 สิทธิต่อคน

ผู้ใช้สิทธิ์ใหม่ ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ถ้าจะใช้สิทธิต้องเริ่มจากการลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จากนั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ระยะเวลา 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 สำหรับให้หน่วยงานจัดงานสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง · สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองให้หักรายจ่ายเป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ หักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงาน ออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ