โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช  จัดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึกเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1112 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลูกสำนึกให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนได้ตระหนักและเข้าใจโทษของพิษภัยยาเสพติด พร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ให้สังคมไทย ห่างไกลและปลอดภัยจากการใช้สารเสพติด โดยจัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมแสดงออก ระดับอนุบาล 1 ร่วมระบายสีรูปภาพยาเสพติด ระดับอนุบาล 2 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับอนุบาล 3 รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พร้อมกับคณะคุณครูฯ และแสดงละครสั้นเกี่ยวกับยาเสพติดบริเวณหน้าเสาธงให้เด็กๆ ทุกระดับชั้นได้ชมการแสดง กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนได้รับความรู้ถึงภัยของยาเสพติด และนำไปเล่าขยายผลสู่ครอบครัวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติในการต่อต้านยาเสพติดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ