สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมโรงงานกระดาษสาคุณภาพดีของจังหวัดลำปาง ที่ได้รับความนิยมจากศิลปินในระดับนานาชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1207 ครั้ง

นายโกวิท ผกามาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ คณะทำงานและข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระดาษสา ซึ่งมีคุณภาพและเอกลักษณ์เหมาะสมในการต่อยอดงานหัตถศิลป์ และสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง  รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และนำชมโรงงานกระดาษช่างเวฬุวัน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ อาจารย์สุพรรณ พรหมเสน ผู้ก่อตั้งโรงงานกระดาษช่างเวฬุวัน นำชมโรงงาน พร้อมทั้งสาธิตและบรรยายสรุป องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา ซึ่งอาจารย์สุพรรณได้อุทิศเวลากว่าครึ่งชีวิตให้กับการพัฒนากระดาษทำมือ จนเกิดเป็นกระดาษสาเอกลักษณ์ เป็นการพัฒนามาจากไม้ไผ่ ที่สามารถพัฒนาทั้งขนาดและความหนาได้ตามแบบที่ศิลปินต้องการ จึงทำให้มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากศิลปินในระดับนานาชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ